Kámen jako nejlepší přítel

Tímto článkem bychom rádi otevřeli nový pohled na práci s kameny a ukázali Vám, s kým to vlastně máte čest. Možná Vám to bude připadat jako pohádka, ale když se pokusíte alespoň trochu uvěřit, zjistíte jak moc věrnými a důležitými pomocníky pro nás mohou být.

Tak jako květiny, stromy, ptáci i kameny mají svoji duši. Jsou to bytosti, žijící tak dlouho, že v našem pojetí času je často vnímáme jako neživé. Kameny jsou však velmi inteligentní vibrace – podobně jako voda, vzduch, země, zvířata, víly, andělé…

Pokusíme-li se je pochopit a přijmout jako živou bytost, bude pro nás snadné a přirozené si s nimi povídat, naslouchat jejich moudrosti a pochopíme, proč je důležité se o kameny starat.

Jak si kámen správně vybrat?

Jsou tu tři způsoby, kterými se při výběru vhodného kamene můžeme řídit:

V prvním případě si vlastně kámen vybírá Vás. Ano, tohle je skutečné – každý kámen si může vybrat svého nositele, jakožto člověka kterému chce pomoct. Je to podobné, jako když se rozhodnete pořídit si štěně a z hromady chlupáčů k Vám přiběhne jeden, který se od Vás už nehne. Všichni lidé pracující s kameny si tuto zkušenost alespoň jednou zažili. Uvedeme příklad:

Přijdete do obchodu (klidně internetového) a jdete si vybrat kámen. Můžete mít nějakou představu, doporučení, nebo něco načteno a pak „HO“ spatříte. I když jste si původně chtěli vybrat jiný kámen, nějaký Vás zaujme natolik, že bez něho prostě nemůžete odejít.

A pokud odejdete bez něj, nepřestanete na něj myslet (v těchto případech se Vám kámen může svým vzhledem velmi líbit, nebo Vás příjemně hřeje/chladí – to záleží na vnímání daného člověka). Druhý způsob, který častěji využívají lidé vybírající kámen pro někoho jiného, se řídí tím, co kámen říká, poselstvím, které chce předávat. Zde vybíráme podle následujících bodů:

  • Pomoc na psychické (duševní) úrovni – nespavost, strachy, stres atp.
  • Konkrétních zdravotních problémů – záněty, onemocnění atp.
  • Energie, kterou předává – ochrana, inspirace, dobíjení energie atp.

Tímto způsobem pracujeme především v případech, kdy se snažíme „nacítit“ člověka a vybrat mu kámen dle toho, co ho v danou chvíli nejvíce „tíží“. Třetí způsob, využívaný především lidmi, jež s kameny začínají, je výběr kamene podle znamení horoskopu. Tato metoda je, bohužel, v Čechách velmi rozšířená a lidé ji berou jako dogma ve smyslu:„Každé znamení má jeden jediný kámen a žádný jiný není vhodný.“

Nevypátrali jsme, kde se toto dogma vzalo, ale víme, že ve většině ostatních zemí se s tímto názorem setkáme jen ojediněle. Je pravdou, že v historii, v každé době a v každé zemi, se doporučoval k danému znamení nějaký konkrétní kámen, který se dle svých vlastností ke znamení přisuzoval. Kameny se samozřejmě vybírali i dle lokality (žádný kámen se nenachází ve všech zemích najednou).

Díky tomu se názory na vhodnost kamene pro dané znamení v různých kulturách a dobách liší a jen velmi výjimečně se shodnou. Proto se stává, že skutečný výčet kamenů čítá deset až patnáct druhů pro jedno znamení.

Jako názorný příklad můžeme uvést znamení berana. Jistě znáte nějaké lidi tohoto znamení a určitě se shodneme na tom, že berani narození na začátku a na konci měsíce jsou různí. Jsou berani, kteří jsou tvořivý a stále veselí, jsou berani, kteří jsou hádaví a výbušní a jsou berani, kteří jsou spíš rodinný typ (záleží mimo jiné i na ascendentu, rodové linii…).

Kdybychom vzali například karneol, který dodává energii a inspiraci a dali jej beranovi-cholerikovi, může tuto energii využít jako tvořivou (jsou však vhodnější např. Mookaity), ale může se stát, že přeplněnému beránkovi dodáme jen další vlnu energie na další hněv a destrukci, zatímco beranovi, který tvoří, víc podpoříme jeho kreativitu.

Pro cholerické berany je velmi vhodným kamenem například hematit, který je učí ochladit výbušnost a pracovat se svou energií. U rodinného berana je zase potřeba pracovat s jeho srdcem a jeho sebehodnotou, aby se nerozdal celé rodině a tím se nevyčerpal k destrukci – to můžeme podpořit třeba růženínem, nebo rodonitem.

Proto je třeba pracovat s každým člověkem zvlášť. Když vybíráte kámen, můžete se nechat inspirovat horoskopem, ale lidi, prosím, neberte to jako jedinou správnou možnost.
Umí kámen léčit?

Ano i ne – a tady je důležité se zastavit. Kámen – jako jakákoli jiná bytost – nesmí jít proti vůli člověka. Pokud si přinesete kámen domů a věříte, že je to „jenom nějaká blbost, která nemůže fungovat“, zakazujete tím kameni, aby Vám pomáhal, a pak Vám nemůže pomoct, i kdyby z toho měl třeba puknout.

Kámen tu slouží jako průvodce, dávající našemu tělu a naší duši impulz k tomu něco změnit. Můžeme si ho představit jakožto průvodce, který s Vámi kráčí a občas Vás upozorní, že jsou někde dveře, jimiž můžete projít a zjednodušit si cestu nebo dveře do světa plného barev a radosti….

Neznamená to ani, že musíte v působení kamene věřit – kámen není placebo – bohatě stačí, když si jej vezmete domů, nebudete od něj nic očekávat, budete s ním v co největším kontaktu. Nechte věci plynout a nechte se překvapit. Z dlouholetý zkušeností a odezvy našich přátel a klientů jsme si mnohokrát potvrdili, že když dáme kameni prostor, má moc dělat zázraky už během několika málo dní.
Kámen jako domácí mazlík

Rádi lidem říkáme, že je kámen jako domácí mazlíček. Je nám pomocníkem a přítelem, když ho potřebujeme a výhoda je, že ho nemusíme krmit a venčit. Přesto ale zpětnou vazbu potřebuje. Všechny kameny mají rády, když se s nimi mazlíme a povídáme si s nimi. Též milují společnost ostatních kamenů, obzvlášť křišťálu (existují ale výjimky například smaragd, labradorit, hematit…).

Kámen potřebuje čistit!

Téměř všechny kameny do sebe natahují – buď z člověka nebo z okolního prostředí – negativní energii (sem patří i nemoci), které je potřeba dostat z kamene ven . Každý kámen má způsob, jak se dá vyčistit.

Pokud kámen nečistíme, můžeme začít pozorovat změnu kamene – může se zakalit, ztratit barvu, popraskat, puknout, způsobit absurdní nehodu, při které praskne a některé kameny (s vyšší vibrací), jako drahokamy či silikáty, se mohou rozhněvat a veškerou negativní energii Vám ve velmi krátkém okamžiku vrátit – tím mohou být zákeřné.

Ale netřeba se bát,pokud ke kameni přistupujeme s úctou. Když kámen nečistíme, ztrácí energii a někdy se stává, že začne „trucovat“. To se většinou děje tak, že se nám kámen na nějakou dobu „ztratí“ .a zde je třeba si uvědomit, co nám tím chce dát najevo, omluvit se mu a situaci napravit velmi důkladnou očistou a ideálně i svou pozorností.

„Chápeme, že to celé může znít jako pohádka pro malé děti, ale co když je to pravda…?
Zkuste se s kameny spřátelit a uvidíte, co se začne dít. Třeba změníte názor na celý svět.
Pevně věříme, že i na Vás čeká ve světě kamenů mnoho přátel. Stačí jen otevřít správné dveře…“

Aurootai a Havran